مجذوبان نور,تصوف,صوفیه,دراویش گنابادی,majzooban

             مجذوبان نور         
در قرن اول اسلام، اثرى از گرایشهاى صوفیگرى در محیط اسلامى دیده نمى شود. از قرن دوم كه اسلام گسترش زیادى پیدا كرد و به دنبال آن علوم و تمدن هاى بیگانه از طریق ترجمه به محیطهاى اسلامى راه یافت، مترجمین كه خود داراى گرایشهاى خاصى بودند، در انتقال تصوف به محیط هاى اسلامى سهم فراوانى داشتند. اصولًا در این قرن (قرن دوم هجرى) و آغاز قرن سوم كه «بنى عباس» سخت بر نشر علوم دیگران، و ترجمه آنها به زبان عربى تلاش مى كردند، بازار مذاهب و فرقه هاى گونان رونق گرفت و از جمله، مسلك تصوف تدریجاً در میان مسلمین نفوذ پیدا كرد.
اصول گفتار و ریشه عقاید این جمعیت را مى‏توان در چهار چیز خلاصه كرد:
1 تعلیماتى كه از مؤسسین این مسلك، هندوها یا شامیها یا غیر آنها دست به دست به آنها رسیده است.
2 قسمتى از مطالب و معارف یونان قدیم كه پس از ترجمة كتب آنها به زیان عربى و نشر آن در میان مسلمین به آن ممزوج شده است، از «سر جان ملكم انگلیسى» نقل شده كه در كتاب تاریخ خود مى نویسد: «اعاظم این سلسله» «صوفیه» با اقوال ارسطو و افلاطون آشنایى تمام دارند، و در كتب معروفه ایشان نقل قول افلاطون بسیار است تا آنجا كه مى گوید اگر شرح حال و آراء فیثاغورث به فارسى ترجمه شود به عینه شرح حال و عقاید یكى از اولیاء صوفیه به خرج خواهد رفت، افسانه دخول وى در اسرار الوهیت و استغراق وى در افكار و خوارق عادت و میل كلى خاطر او به موسیقى و وضع آموختنش مریدان را و تحمل مشاقى كه كرد و نوعى كه فوتش اتفاق افتاد، همه، بدون كم و بیش، شرح حال یكى از اعاظم متصوفه است».
3 یك رشته ذوقیات و شعریات كه به مرور زمان از طرف صاحبان ذوق شعرى و عرفانى ابداع و با دو قسمت سابق آمیخته شده است و به همین جهت است كه بسیارى اوقات، مدرك پاره اى از سخنان ایشان فقط یك مطلب شعرى (به اصطلاح اهل منطق) و یا یك بیت شعر است
4 قسمتى از معارف و حقائق اسلامى كه تا حدى با اصول سه گانه سابقة نزدیك و یا قابل نزدیك كردن و تأویل كردن بوده است.

صوفیه چه کسانی و چه عقایدی دارند؟؟؟
فرقه‏ هاى مختلفى دارند و نمى‏شود درباره همه آنها یكسان قضاوت كرد بلى اگر منظور از درویش‏گرى، صرف ذكر گفتن و عبادت و اظهار ارادت به حضرت على (ع) باشد وانحرافى در اعتقادات (مخصوصا توحید و معاد) وجود نداشته باشد و از نظر عملى هم خود را سربار مردم نگردانند و پایبند به انجام واجبات و ترك محرمات باشند این نه تنها بد نیست، بلكه بسیار عالى نیز مى‏باشد.
امام خمینى (ره) نیز فرمودند: «اگر اهل حق (گروهى از دراویش) مى‏گویند على حق است پس ما هم اهل حق هستیم» ولى آنچه اهمیت دارد این است كه مسأله به اینجا ختم نمى‏شود زیرا انحرافات اعتقادى فراوانى در بین آنها وجود دارد. به عنوان مثال گروهى از آنها ذكر مى‏گویند ولى نماز نمى‏خوانند و مى‏گویند انسان مى‏تواند به جایى برسد كه نیازى به شریعت نداشته باشد و گروهى دیگر حضرت على (ع) را خدا مى‏دانند و گروهى هم مى‏گویندحضرت على (ع) خدا نیست ولى مخلوق هم نیست و به جاى روزه ماه رمضان فقط سه روز روزه مى‏گیرند و كه همه اینها مخالف صریح آیات قرآن وادله معتبر شرعى است.
علاوه این كه ما چیزى در اسلام به عنوان درویش‏گرى نداریم و نفس تفرقه انداختن بین مسلمان و درست كردن فرقه‏هاى متعدد كار صحیحى نیست.
البته ممكن است، شخص خاصى از دراویش، هیچ یك از اشكالات ذكر شده را نداشته باشد و مقید به اصول و فروع دین باشد كه در واقع خارج از آن مسلك خواهد بود.
در خصوص راهنمائى براى شناخت گروه صوفیه و راهكارهاى مقابله با آن ابتداءً باید این نكته را یادآور شوم كه براى این كه ما یك اندیشه و مكتبى را قبول و یا رد كرده و با آن مقابله كنیم ابتداءً باید حقیقت آن اندیشه و مكتب را خوب بفهمیم و در مرحله بعد به نقادى عقل گذارده و اینكه آیا با ضروریات علمى و عقلى منافات دارد یا خیر و در مرحله سوم شخص صاحب مكتب و دین باید ملاحظه كند كه این اندیشه و مكتب آیا با حقایق قطعى دینش همخوانى و سازگارى دارد یا خیر؟
بررسى مكتب تصوف هم از این قاعده مستثنى نیست. لهذا باید در مرحله اول تعریفى از این مكتب ارائه كنیم. درباره طریقه تصوف كه تقریباً از قرن دوم به صورت یك مسلك معینى درآمده و تا قرن هفتم رو به تكامل بوده و قرنهاى 7 و 8 اوج این مكتب است و از قرن نه تاكنون رو به نزول و انحطاط داشته ما اگر نگوییم كه تعریفش غیرممكن است باید اعتراف كرد كه بسیار مشكل است. كه در روشن شدن این مطلب كافى است كه بدانیم كه ابوالمنصور بغدادى حدود 1000 تعریف درباره تصوف جمع آورى كرده، (تاریخ تصوف، دكتر مهدیزاده، ص 4 (و علت این مطلب این است كه در تصوف در طول تاریخ دگرگونى هاى بسیار زیادى حاصل شده كه تصوف در اسلام از زهد ابتدائى شروع تا اوج عرفان كه امروزه بعضى عرفان را تكامل یافته تصوف مى دانند علاوه بر اینكه در هر دوره در تصوف فرقه هاى گوناگون كه حتى گاه در مقابل هم بودند پیدا شده اند كه همین مكاتب متعدد گاه متضاد نشان مى دهد كه تصوف واقعاً داراى چهارچوب منظم و قابل تعریف نیست و رد كردن آن بصورت مطلق و یا قبول كردنش بنحو مطلق درست نیست لهذا باید آراء و عقاید فرقه خاصى از صوفیه را كه ما شخصاً با آن مواجه هستیم مورد شناخت قرار دهیم تا بتوانیم بصورت مستدل قبول یا رد كنیم.
ولى با تأمل و كنجكاوى در آثار و نوشته هاى صوفیه اشاره به دو نوع مطلب بر مى خوریم: 1. مطالب ساده و در خور مطالعه و احیاناً سودمند كه از مذاهب و ادیان و اندیشه هاى مختلف چه از اسلام، مسیحیت، بودا، خسروانى، زردشت و افلاطون و دیگران گرفته اند.
2. مطالبى نادرست و نابخردانه و خرافات آشكار و مطالب ضد دین و عقل و ادعاهاى عجیب و غریب كه گاه به خواب پریشان بیشتر شباهت دارد مانند معراج نامه بایزید بسطامى، شطحیات حلاج، دعاوى ابن عربى و كرامات شیخ احمد جامى كه بسیارى از این مفاهیم در صورتى كه به ظاهر آن اخذ كنیم با قرآن و حدیث و حتى عقل در تضاد هستند.
و واضح است كه با این چند سطر جواب نمى تواند فرقه ها و عقاید و آداب و رسوم مصوفه را بیان كرد. لهذا براى این كه شما برادر عزیز به
صورت كامل پى به حقیقت این فرقه ببرید، به منابعى مانند تاریخ تصوف در اسلام تألیف دكتر قاسم غنى كتاب جلوه حق، تألیف آیت الله مكارم شیرازى و یا كتاب تلبیس ابلیس عبدالرحمن جوزى و ریشه هاى عرفان در قرآن، نوشته داریوش احمدى و یا منایع دیگر مراجعه فرمائید.
با این حال به صورت مختصر بعضى كلیات كه تقریباً مورد قبول فرق گوناگون تصوف است را ذكر مى كنیم و قضاوت را به خود شما دانشجوى عزیز وا مى گذاریم.
یكى از ویژگیهاى این فرقه كه همه محققین به آن اعتراف كرده اند التقاطى بودن این مكتب است. بدین معنا كه مبانى خود را از ادیان و مذاهب و اندیشه هاى گوناگون مانند اسلام، مسیحیت، هندو، بودا، زردشت گرفته و از مزج اینها تصوف ایجاد شده كه همین التقاطى بودن باعث ایجاد تضادهاى در درون این مكتب شده، (جلوه حق، آیت الله مكارم شیرازى، ص 24 )و اینكه بعضى دعاوى آنها با عقل و بعضى با دین و بعضى با هر دو در تضاد باشد كه به مواردى اشاره مى كنیم.
این مخالفت با علم و دانش و امورى از علم و مدرسه و اینكه بشوى اوراق دفتر اگر در مدرس مائى چنانچه جنید بغدادى كه از بزرگترین مشایخ تصوف است مى گوید: خواندن و نوشتن سبب پراكندگى اندیشه صوفى مى شود، (آثار ادبى صوفیه، دكتر قاسم غنى، ص 506 )و شیخ عطار در حالات بشر حافى كه از عرفاى بزرگ است نقل مى كنند كه هفت صندوق از كتب حدیث داشت كه همه را زیر خاك پنهان كرد، (تذكره الاولیاء، جلد 11، ص 108 (. و بگونه اى تعلیم و تعلم بین آنها زشت بود كه بدست گرفتن قلم را ننگ مى دانستند، (نقد العلم و العلماء، ص 317 ).

ب: شكستن حریم احكام دین
كه در زمینه هاى گوناگون احكام صریح و قطعى اسلام را زیر پا مى نهند. مانند ترك نماز، رقص و سماع، ترك ازدواج، ریاضت كشیهاى سخت عزلت و گوشه نشینى، ایجاد خانقاه، خرقه پوشى، خرد كردن شخصیت خود، در كتاب اسرار التوحید در حالات ابو سعید ابوالخیر كه از بزرگان صوفیه است نوشته شده روزى بعد از دعوت به مهمانى سماع كردند و شیخ ما را حالتى پدید آمد مؤذن بانگ نماز ظهر گفت و شیخ همچنان در حال بود و جمع در وجد و رقص مى كردند. امام محمد قاینى (میزبان) گفت وقت نماز است شیخ گفت ما در نمازیم و همچنان در رقص بود امام ایشان را بگذاشت و در نماز شد. در ریاضت كشیهاى ایشان درباره ابوبكر شبلى از بزرگان صوفیه نقل شده به اول كه به مجاهده دست بر گرفت سالهاى دراز نمك در چشم كشیدى تا در خواب نشود و گویند كه هفت من نمك در چشم كرده بود، (تذكره الاولیاء، شیخ قربه الدین عطار، جلد 2، ص 164 (و داستان معروف لص (دزد) حمام كه غزالى از یكى از شیوخ بنام ابن كزینى نقل مى كند كه: من زمانى وارد یكى از مناطق شدم و در آنجا حسن سابقه اى پیدا كردم. براى نجات از این حسن شهرت روزى به گرمابه اى رفتم و لباس گرانبهائى را دزدیده از گرمابه خارج شدم مردم دویدند مرا گرفته جامعه هاى گرانبها از من بركندند پس از این واقعه در میان مردم به دزد حمام مشهور شدم و به این وسیله نفس من راحت شد و غزالى هم این عمل را تأیید كرده كه باعث تعجب دانشمند بزرگ ابن جوزى شده كه مى گوید آیا هیچ راهى صحیح براى اصلاحى قلب نبود كه به این گونه امور بپردازند و آیا رواست كه مسلمان بر خود نام دزد نهد. كه باید گفت این نهایت شكستن حریم احكام دین است اما از نظر دین حكم این گروه چیست كتابهایى در این زمینه نوشته شده و به جمع آورى روایاتى كه درباره صوفیه وارد شده پرداخته اند كه از همه مهمتر 2 كتاب است یكى كتاب حدیقه الشیعه محقق اردبیلى و یكى كتاب الاثنى عشریه شیخ حر عاملى كه هر 2 از دانشمندان بسیار معروف شیعه هستند. براى نمونه فقط یك حدیث معتبر و صحیح كه در هر 2 كتاب ذكر شده بسنده مى كنیم.
بزنطى و اسماعیل ابن بزیع از امام رضا (ع) نقل مى كنند، قال على ابن موسى (ع) من ذكر عنده الصوفیه و لم ینكرهم بلسانه و قلبه فلیس منا و من انكرهم فكانما جاهد الكفار بین یدى رسول الله (ص)، امام رضا (ع) فرمود هر كس در نزد او از صوفیه
ذكرى بشود و به زبان و دل ایشان را انكار ننماید چنین كسى از ما نیست و هر كسى صوفیه را انكار كرد مانند كسى است كه در راه خدا و در حضور رسول خدا (ص) جهاد كرده باشد، (الاثنى عشریه، شیخ حر عاملى، ص 32 و حدیقه الشیعه، محقق اردبیلى، ص 563 ).
كه به خاطر این روایات و بعضى دعاوى بزرگان این گروه و فتاواى خاص آنها معمولًا علماء و فقهاء شیعه با این فرقه مخالفت كرده و به ابطال عقاید آنان پرداخته اند و در رد عقاید آنان كتاب نوشته اند.
مانند آیت الله مكارم شیرازى و آیت الله شیخ حر عاملى و محقق اردبیلى و كه بعضى از ادعاهاى بزرگان این گروه را براى نمونه ذكر مى كنیم: درباره بایزد بسطامى كه در میان صوفیه مقام فوق العاده اى دارد بطورى كه او را سلطان العارفین ملقب كرده اند نقل شده روزى مردى پیش او آمد بایزید گفت: كجا مى روى؟ گفت به حج خانه خدا گفت چه دارى گفت دویست درهم. گفت: آن را بمن بده كه صاحب عیالم و هفت بار دور یمن بگرد و باز گرد كه حج تو همین است
و بالا تر از این شیخ عطار نقل مى كند. كه بایزد را گفتند روز قیامت كه مى شود مردم در زیر لواى محمد (ص)، جمع مى شوند گفت به خدا قسم كه لواى و پرچم من از لواى محمد بزرگتر است، (تذكره الاولیاء، ج 2، ص 112 ). و جمله ما اعظم شأنى كه فقط در حق خداوند متعال سزاوار است گفته شود همیشه ورد زبان او بوده به این معنا كه چه مقامم بالا است و صدها نمونه از این قبیل كفریات از این شخص كه به عقیده خود صوفیها بعنوان بزرگترین صوفى مطرح شده داریم. لهذا برادر عزیز گرچه ممكن است بعضى گفته هاى آنها هم خوب و درست باشد ولى غالب مطالب آنها مخالف با عقل و دین و شریعت است و آگاهى پیدا كردن به همین موارد بهترین راهكار براى مقابله با آنهاست.
انشاء الله كه در شناخت حق و ابلاغ آن و در مقابله با اندیشه هاى باطل موفق باشید.
..................
به نقل از :      http://d-asheghan.blogfa.com
..........................برچسب ها: صوفی، صوفیه، مجذوبان نور، تصوف، عطار، عطار نیشابوری، تدکره الاولیاء،
مطالب مرتبط: دیار عاشقان،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
به اشتراک گذاری:

نوشته شده در تاریخ : شنبه 25 بهمن 1393 توسط : v .y
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو